• Welkom op de website van Geurts Notarieel Advies | Estate Planning

  Geurts Notarieel Advies | Estate Planning adviseert u graag over de civiele en fiscale aspecten en gevolgen van de verschillende relatievormen, schenken en erven, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en overige estate planning.  

  Het voorkomen van juridische problemen en het besparen van belastingen zijn de voornaamste doelen van mijn adviezen op het gebied van estate planning.

 • Repeterende schenking

  Er is ook ander nieuws op het gebied van het schenken. Het is de afgelopen jaren gebruikelijk geweest om schenkingen op papier jaarlijks vast te laten leggen bij de notaris. Door het jaarlijkse bezoek aan de notaris wordt per kalenderjaar de vrijstelling voor de schenkbelasting benut.

  Lees hier verder over de repeterende schenking

 • Relatievormen

  Afhankelijk van het feit of u samenwoont (met of zonder een notariële samenlevingsovereenkomst), een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of getrouwd bent, wordt bepaald welke rechten en verplichtingen tussen de partners bestaan. Van wie is het vermogen (goederen en schulden), wie betaalt de boodschappen, wie heeft recht op welk pensioen enzovoorts. Ik adviseer u over de mogelijkheden van de verschillende relatievormen, zodat u kunt kiezen voor de vorm die het beste bij u past.

  Klik hier voor extra informatie

 • Erfrecht

  Iedereen krijgt een keer te maken met het erfrecht. De wet geeft basisregels over wie de erfgenamen van een erfenis zijn. Dit is afhankelijk van de privé-omstandigheden van de overledene. Het wettelijk erfrecht is van toepassing als er door de overleden persoon geen testament is opgemaakt. Door het opmaken van een testament kan het wettelijk erfrecht vervangen of aangevuld worden. Een erfgenaam heeft drie mogelijke keuzes voor het wel of niet aanvaarden van een erfenis.

  Klik hier voor extra informatie

 • Estate planning

  Met Estate planning regelt u waar uw vermogen naar toe gaat. Het doel is uw vermogen op fiscaal optimale wijze op volgende generaties over te laten gaan. Daarbij wordt rekening gehouden met de gewenste bescherming van de langstlevende partner. Door een goede estate planning kan worden geregeld dat uw vermogen in uw familie blijft en niet (of zo weinig mogelijk) aan de belastingdienst toekomt. Complexe materie op het raakvlak van civiel en fiscaal recht. Ik adviseer u graag over dit onderwerp.

  Klik hier voor extra informatie