Tarieven en vrijstellingen Successiewet

Tarieven en vrijstellingen Successiewet

Successiewet De successiewet geeft de regels over de heffing van belasting bij het krijgen van vermogen uit een erfenis of schenking. Ook staan in de Successiewet de vrijstellingen en tarieven vermeld. De vermogensverschuiving door erfenissen of schenkingen zijn...
Interne draagplicht overeenkomst

Interne draagplicht overeenkomst

Draagplichtovereenkomst In bepaalde situaties is het voor partners verstandig een interne draagplicht overeenkomst goed vast te leggen.Voor wie? Samenwoners die samen een huis kopen, waarbij een partner (of beiden) eerder een huis in eigendom heeft gehad. Samenwoners...
Nieuwe trouwregels ingevoerd

Nieuwe trouwregels ingevoerd

Nieuwe trouwregels vanaf 1-1-2018 De wet over de trouwregels (ook wel het huwelijksvermogensrecht genoemd) is gewijzigd per 1 januari 2018.Ingewikkelde kost, daarom is het goed hierbij in het kort enkele verschillen en mogelijkheden te schetsen.Overal waar over...
Eigen bijdrage AWBZ / WLZ

Eigen bijdrage AWBZ / WLZ

Algemeen Op het gebied van zorg (met verblijf op locatie) is de Wet Langdurige Zorg (WLZ), (voorheen genaamd de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)) van toepassing. Wordt zorg genoten dan is een eigen bedrage verschuldigd. Voor veel mensen een doorn in het...
Repeterende schenking mogelijk?

Repeterende schenking mogelijk?

Er is nieuws op het gebied van het schenken. Het is de afgelopen jaren gebruikelijk geweest om schenkingen op papier jaarlijks vast te laten leggen bij de notaris. Door het jaarlijkse bezoek aan de notaris wordt per kalenderjaar de vrijstelling voor de...