Geregistreerd partnerschap

De gevolgen van het aangaan van een geregistreerd partnerschap zijn (bijna) gelijk aan de gevolgen van het huwelijk.

Een veelvoorkomend misverstand is dat samenwoners die een notariële samenlevingsovereenkomst hebben getekend geregistreerde partners zijn.

Dit is echter niet het geval. Het zijn twee van elkaar afwijkende rechtsfiguren met verschillende gevolgen.

Het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan bij de gemeente (door het geven van het ja-woord, net zoals bij het huwelijk).

De wet verbindt aan het geregistreerd partnerschap bij voorbeeld dezelfde gevolgen voor het bijvoorbeeld het vermogensrecht (wettelijke gemeenschap van goederen) en het erfrecht.

Het grootste onderscheid betreft het gezag.

De vader die een geregistreerd partnerschap is aan gegaan moet het kind erkennen (dit kan ook al voorafgaand aan de geboorte!) om de familierechtelijke band te laten ontstaan (hierdoor wordt bijvoorbeeld het kind van rechtswege (ook) erfgenaam van zijn vader).

Een tijdens huwelijk geboren kind heeft op grond van de wet wel een familierechtelijke band met zowel de vader als de moeder.