Bespaartips

Besparing van erfbelasting is op verschillende manieren te realiseren.

Schenkingen

Door tijdens leven te schenken wordt het vermogen dat bij overlijden als erfenis wordt nagelaten verminderd.

Als u bijvoorbeeld aan uw kind gedurende 10 jaar het jaarlijks vrij van schenkbelasting te schenken bedrag groot circa € 5.000,- schenkt, is uw vermogen met € 50.000,- gedaald. U bespaart dan € 5000,- tot € 10.000,- aan heffing van erfbelasting.

Heeft u veel vermogen en is daarover uiteindelijk waarschijnlijk 20% aan erfbelasting is verschuldigd?

Dan kunt u overwegen om per jaar meer te schenken dan voor de schenkbelasting is vrijgesteld. Als u schenkt met heffing van 10% aan schenkbelasting (de eerste tariefschijf), voorkomt u een latere heffing van 20% aan erfbelasting.

U kunt uw kind €6.633,- belastingvrij schenken in 2024.

Als uw kind (of zijn/haar fiscaal partner) jonger is dan 40, dan kunt u in plaats daarvan onder voorwaarden gebruik maken van de eenmalig hogere vrijstelling (een bedrag groot € 31.813,- zonder extra voorwaarden, maximaal € 66.268- voor studie.

U kunt ook aan anderen (bijvoorbeeld kleinkinderen) schenken. De vrijstelling is dan lager.

Voor 2024 bedraagt de vrijstelling schenkbelasting in die gevallen € 2.658,-.

Testamenten

Door het opmaken van een testament kan optimaal worden gebruikt van de mogelijkheden erfbelasting te besparen of uit te stellen.

Denk daarbij aan:

  • het opnemen van een geldbedrag (legaat) gelijk aan de vrijstelling (groot € 25.187,- voor jaar 2024) voor een kleinkind;
  • het wijzigen van erfdelen om vrijstelling beter te benutten;
  • het inbouwen van keuzemogelijkheden in de uitvoering van een testament (flexibiliteit);
  • het opnemen van een tweetrapsmaking.

Overlijdensrisicoverzekering

Door het afsluiten van een overlijdensrisico verzekering, wordt aan een nabestaande een geldbedrag uitgekeerd op het moment dat het verzekerde lijf komt te overlijden.

Als er premies van de verzekering door het verzekerde lijf zijn voldaan, dan is de uitkering bij de nabestaande belast (voor zover dit meer bedraagt dan de vrijstelling).

Door een juiste formulering van de polis en aansluitende formulering van huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst kan worden voorkomen dat heffing aan de orde is.

Bij gemeenschap van goederen kan alleen in uitzonderingsgevallen heffing worden voorkomen over de uitkering.

Vrijstellingen voor ondernemingsvermogen

Behoort tot uw vermogen ondernemingsvermogen?

De structuur van uw onderneming, het huwelijksgoederenrecht en het erfrecht zijn dan van belang voor de belastingheffing.

Optimaal voorsorteren voor de gunstige fiscale regels in de Inkomstenbelasting en de Successiewet (ook wel bedrijfsopvolgingsfaciliteiten genoemd) kan u tot 40% aan belastingbesparing opleveren.

Benut zo veel mogelijk deze vrijstellingen. Ik adviseer u graag over dit onderwerp.