Disclaimer

Geurts Notarieel Advies | Estate planning publiceert op deze website teksten, afbeeldingen en ander materiaal die door Geurts Notarieel Advies | Estate planning en derden zijn aangeleverd. Geurts Notarieel Advies | Estate planning behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de Geurts Notarieel Advies|Estate planning u correcte en actuele informatie wil verschaffen. Aan de informatie op de website van de Geurts Notarieel Advies l Estate planning kunnen geen rechten ontleend worden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Geurts Notarieel Advies | Estate planning. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Geurts Notarieel Advies | Estate planning, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met mij op. Geurts Notarieel Advies|Estate planning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Geurts Notarieel Advies | Estate planning is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze website.