Voor particulieren

Ik adviseer particulieren graag op het gebied van het notarieel recht, in het bijzonder voor wat betreft het relatievermogensrecht (voor gehuwden, geregistreerde partners en samenwoners), het erfrecht, en de daarbij behorende fiscale wetgeving.

Om concreter te zijn help ik u bij het maken van een keuze voor de relatievorm die het beste bij u past, en ik adviseer ik over de mogelijkheden van het opstellen en de inhoud van bijvoorbeeld een samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden en testamenten.

Testament

Ik kom nog steeds situaties tegen, waarbij nooit een testament is opgesteld. Absoluut niet verstandig.
Want dan is het mogelijk dat bijvoorbeeld de kinderen 20% erfbelasting moeten betalen, terwijl de langstlevende partner nog ruimte in de vrijstelling onbenut laat.
Ook is dan niet uitgesloten dat uit de erfenis gekregen vermogen bij echtscheiding van een kind niet in de familie blijft.
Maar ook met huwelijkse voorwaarden en een testament ben je er niet.

Een goede estate planning geeft rust

Het schenken en vererven is tegenwoordig zo ingewikkeld dat je echt over maatoplossingen praat. Wat zijn de mogelijkheden van een testament, wat zijn de wensen van de erflater, maar ook, hoe is bijvoorbeeld de opvolging van het bedrijf geregeld?
Allemaal vragen die meespelen om het beheer en het nalaten van vermogen fiscaal en juridisch goed te regelen. Belangrijk is vooral dat je het goed en op tijd regelt.
In sommige gevallen lenen partners geld aan elkaar, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning of het aanschaffen van een auto of inboedel. Ik help u deze geldlening schriftelijk goed vast te leggen, zodat alle voorwaarden helder op papier staan.

Afwikkeling van een erfenis

Daarnaast begeleid ik erfgenamen bij de afwikkeling van een erfenis.
Welke keuze kan een erfgenaam maken, kan aansprakelijkheid voor schulden van de erfenis worden voorkomen, hoeveel erfbelasting moet worden betaald? Zo maar enkele vragen die een erfgenaam kan hebben.
Ik kan en wil u graag daarbij helpen en ontzorgen, variërend van een eerste informatief gesprek over de rechten en plichten van een erfgenaam of het invullen van de aangifte erfbelasting, tot de totale afwikkeling inclusief het voeren van administratie, het betalen van schulden, het verdelen van de erfenis en het afleggen van rekening en verantwoording over het gevoerde beheer.