Familiebank

Naast het doen van schenkingen zijn er nog andere mogelijkheden om uw kind (of een ander familielid) te helpen bij de aanschaf van de eigen woning, waarbij de hypotheekrente-aftrek een belangrijk aandachtspunt is.

U kunt namelijk ten behoeve van de aankoop van een eigen woning een geldbedrag aan uw kind uitlenen, waarbij u een zakelijke rente vastlegt.

U spreekt als voorbeeld met uw kind af dat hij u bruto 5,00% aan rente betaalt (even afgezien van de verplichting annuitair af te lossen). Netto betaalt hij bijvoorbeeld 2,50% (dit is afhankelijk van de hoogte van de tariefschijf in de inkomstenbelasting). Voor uw kind is deze betaalde rente namelijk aftrekbaar in box 1, als deze geldlening wordt besteed aan de verkrijging of het onderhoud van de eigen woning, en de leningsvoorwaarden aan de gewijzigde hypotheekregels voldoen.

De door uw kind aan u te betalen rente is voor u niet belast. Het bedrag van de vordering op uw kind is voor u belast in box 3 (de zogenaamde rendementsheffing in de inkomstenbelasting), afgezien van mogelijke vrijstellingen.

Uw rendement op de geldlening bedraagt dan 5,00% – 1,20% ofwel 3,80%. Deze hoge rente ontvangt u normaal gesproken niet bij uw eigen bank.

In de loop van het kalenderjaar kunt u besluiten aan uw kind een belastingvrije schenking te doen ter grootte van bijvoorbeeld 1,8% van de geldlening. Hierdoor bedraagt de netto rente voor uw kind in dit voorbeeld 0,70% en uw eigen rendement 2%.

Ik adviseer u deze geldlening schriftelijk goed vast te leggen, zodat alle voorwaarden van deze geldlening helder op papier staan. Denkt u daarbij ook aan de fiscaal voordelige mogelijkheid van het vastleggen van afsluitprovisie? Ook vereisen de gewijzigde hypotheekregels (per 1 januari 2013) maatwerk bij het vastleggen van de afspraken om de rente aftrekbaar te kunnen maken. Naast de verplichting tot aflossing in annuiteiten geldt er ook een mededelingsplicht tegenover de fiscus.

Ik stel deze overeenkomst van geldlening graag voor u op.