• Afwikkelen erfenis

  Het afwikkelen van erfenis duurt vaak langer dan een jaar.

  In de eerste dagen na het overlijden wordt u geleefd en gaat alle aandacht uit naar het regelen van de uitvaart. De uitvaartondernemer zal u met raad en daad bijstaan in dit proces.

  Daarna wordt vaak een begin gemaakt met de juridische afwikkeling van de erfenis.

  Denk daarbij aan tenaamstelling van verzekeringen, het aanvragen of wijzigen van uitkeringen, de belastingen, de tenaamstelling van de auto, het huis, het het aanschrijven van instanties en de beschikking over de bankrekeningen.

  Diverse instanties moet op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Dit kan meestal plaatsvinden door het toesturen van de akte van overlijden die door de gemeente aan de uitvaart ondernemer wordt verstrekt.

  Als een bank op de hoogte wordt gesteld van overlijden, zal de bank vaak overgaan tot het blokkeren van de bankrekeningen. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de en-of rekening.

  Is een bankrekening geblokkeerd, dan is vaak een verklaring van erfrecht nodig. Deze wordt door de notaris opgemaakt.

  In de verklaring van erfrecht staat wie is overleden, wie de erfgenamen zijn, welke keuze is gemaakt door de erfgenaam, en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen (de boedel gevolmachtigde of executeur).

  Voor de erfenis is afgewikkeld moet er heel wat gebeuren, denk bijvoorbeeld aan:

  -          het betalen van lopende schulden en de uitvaart kosten;

  -          de verkoop van goederen, bijvoorbeeld de auto of de woning;

  -          opzeggen van de huur en het ontruimen van een huurwoning;

  -          een overzicht opstellen van het vermogen;

  -          het verdelen van de inboedel en sieraden;

  -          het opzeggen van verzekeringen en abonnementen;

  -          het regelen van een grafsteen;

  -          het indienen van de aangifte erfbelasting;

  -          het indienen van de aangifte inkomstenbelasting;

  -          het uitkeren van een voorschot aan erfgenamen;

  -          het opheffen van de bankrekeningen, en de verdeling over de erfgenamen.

   

  In een eerste informatief gesprek over de wijze van afwikkelingen kan ik de diverse aspecten met u doornemen.

  Door deze informatie weet u waar u aan toe bent. Als u wilt kan ik ook bepaalde taken van u overnemen.

  Denk daarbij aan de aangifte voor de inkomstenbelasting, de aangifte erfbelasting, het aanschrijven van instanties, bezwaar maken voor de WOZ waarde van de woning, het opstellen van een boedelbeschrijving van de erfenis enzovoorts.

  Ik kan met u en voor u een stappenplan maken om u te helpen bij het afwikkelen van de erfenis, ik neem dan met u door waar u op moet letten, en wat er op af kan komen, met uitgebreide aandacht voor uw specifieke situatie.