Levenstestament

Een relatief nieuw begrip is het levenstestament. Het levenstestament bevat regelingen met uw wensen tijdens leven, met name voor de gevallen dat iemand niet zelf kan handelen, door ziekte of een ongeval. Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Levenstestamenten kunnen onder meer ook overzichten bevatten van uw vermogen, lopende verzekeringen, diverse abonnementen en dergelijke. Deze gegevens zijn uiteindelijk na overlijden ook voor de executeur van belang.