Vermogen

Voor iedere estate planner is het allereerst van belang een overzicht van uw vermogen op te stellen.

Daarbij wordt niet alleen het saldo van uw bankrekeningen beoordeeld, maar is bijvoorbeeld ook de overwaarde van de woning van belang.

Een vermogensoverzicht is per saldo een momentopname. Een op termijn te verwachten erfenis kan een bijvoorbeeld positieve invloed hebben op de samenstelling van uw vermogen.

Van de andere kant kan uw vermogen interen door bijvoorbeeld schenkingen, zorgkosten of in de toekomst verschuldigde belastingen.

Tenslotte kan de uitkering van een levensverzekering van belang zijn. Wie krijgt deze uitkering (ook wel de begunstigde genoemd) en hoe wordt deze betaling fiscaal behandeld ?

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd dan heeft iedere echtgenoot in principe recht op ieder de helft van het totale vermogen.

Aan vermogen dat is verkregen uit een erfenis of via een schenking kan door de overledene persoon of schenker een voorwaarde worden gekoppeld (de zogenaamde privéclausule) op grond waarvan dit vermogen van de wettelijke gemeenschap van goederen is uitgezonderd (en dus privévermogen is).

Als u huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt, kan een regeling zijn overeengekomen die in economisch lijkt op de wettelijke gemeenschap van goederen. Dit wordt vaak aangeduid als een finaal verrekenbeding.

Het is daarom niet altijd even eenvoudig een vermogensoverzicht op te stellen, denk bijvoorbeeld aan de waardering van toekomstige belastingschulden (latenties).
Een vermogensoverzicht maakt altijd deel uit van een estate plan.