Nieuwe trouwregels ingevoerd

Nieuwe trouwregels vanaf 1-1-2018


De wet over de trouwregels (ook wel het huwelijksvermogensrecht genoemd) is gewijzigd per 1 januari 2018.
Ingewikkelde kost, daarom is het goed hierbij in het kort enkele verschillen en mogelijkheden te schetsen.
Overal waar over huwelijk wordt gesproken, wordt ook het geregistreerd partnerschap bedoeld.

Voor per 1 januari 2018 bestaande huwelijken verandert er niks. Op grond van het overgangsrecht blijft het oude huwelijksvermogensrecht bestaan. Er zijn echter nieuwe regels die direct van kracht worden op oude bestaande situaties, denk bijvoorbeeld aan een vergoedingsplicht voor een ondernemer aan de gemeenschap van goederen (artikel 1:95a BW).

Voor 2018

Zijn echtgenoten voorafgaand aan het jaar 2018 getrouwd en zijn er geen huwelijkse voorwaarden opgemaakt, dan:

 • Is de algehele wettelijke gemeenschap van goederen van toepassing;
 • Zijn alleen de schenkingen en erfenissen waaraan een privé-clausule is gekoppeld privé-vermogen;
 • Is al het vermogen van de gemeenschap verhaalbaar voor alle schuldeisers, zowel privé als gemeenschappelijk;
 • Zijn er bewijsproblemen over eigen vermogen bij faillissement van de andere partner.

Vanaf 1-1-2018

Bij huwelijken die op of na 1 januari 2018 worden gesloten gelden andere regels, dan:

 • Is de beperkte gemeenschap van goederen van toepassing, en deel je minder bij scheiding dan voorheen;
 • Blijft (niet gezamenlijk) voor huwelijksvermogen privé;
 • Blijven alle schenkingen en erfenissen privé (voor of tijdens huwelijk, ongeacht uitsluitingsclausule, tenzij insluitingsclausule);
 • Kun je de eigen helft van de gemeenschap opeisen als een schuldeiser van de ander hierop verhaal wil halen;
 • Heb je het recht van overneming voor die andere helft (tegen betaling) ten opzichte van een privé-schuldeiser van de ander;
 • Geeft de wet een onuitvoerbare regeling over het verrekenen van inkomsten uit onderneming tijdens huwelijk (dus ook voorhuwelijks ondernemingsvermogen!);
 • Wordt de gemeenschappelijke woning 50-50%, ook als je dit bij aankoop bij samenwonen anders geregeld had;
 • Halveert de vordering die een partner op de andere had bij inbreng eigen geld bij bv. aankoop van de gemeenschappelijke woning).

Wanneer naar de notaris ?!

Maak huwelijkse voorwaarden voorafgaand aan het ja woord als:

 • Partners nu ongehuwd samenwonen en willen dat er niks gaat veranderen;
 • Een partner een onderneming heeft of een bedrijf wil starten;
 • Partners zelf willen bepalen wat er bij onverhoopte scheiding verdeeld of verrekend gaat worden;
 • Een partner spaargeld in het huis heeft gestopt;
 • Een van de partners al eerder getrouwd is geweest;
 • Een van de partners een (studie)schuld heeft;
 • De samenstelling van een fusiegezin ook financieel extra aandacht nodig heeft;
 • Partners in het buitenland gaan wonen;
 • Partners toch alles willen delen (bv omdat dit goed voelt of om erfbelasting te besparen);
 • Partners een afwijkende draagplicht van een schuld willen vastleggen (denk aan de hypotheekrente-aftrek).

Bestaande huwelijksvoorwaarden

Daarnaast is er vaak sprake van achterstallig onderhoud voor bestaande huwelijkse voorwaarden.

Staat er bv. een afspraak over de verrekening van inkomen in die niet wordt uitgevoerd, dan heeft dat grote en vaak onbedoelde consequenties bij onverhoopte scheiding.
Ook om fiscale redenen (overdrachtsbelasting / inkomstenbelasting / erfbelasting) kan een aanpassing gewenst zijn.

De nieuwe wet is een mooie aanleiding om hierin schoon schip te maken.

Administratie


Los van de huwelijkse voorwaarden is het steeds belangrijker geworden om een goede administratie te voeren, met name als er vermogen van een partner in het huis is gestopt (vergoedingsrechten, met of zonder gevolgen van waardeverandering), maar zeker ook in het nieuwe systeem, om het voorhuwelijks vermogen te bepalen.
Leg dit samen juridisch goed geformuleerd en schriftelijk vast.
Dit speelveld van civiele en fiscale gevolgen is het specialisme van de notaris, maak daar gebruik van !

Vragen ?


Ik denk graag mee met al jullie vragen hierover !