Repeterende schenking mogelijk?

Er is nieuws op het gebied van het schenken.

Het is de afgelopen jaren gebruikelijk geweest om schenkingen op papier jaarlijks vast te laten leggen bij de notaris.

Door het jaarlijkse bezoek aan de notaris wordt per kalenderjaar de vrijstelling voor de schenkbelasting benut.

Indien in een kalenderjaar een schenking voor meerdere jaren werd vastgelegd, dan was voorheen sprake van de heffing van schenkbelasting over het totaaltelling van de op papier geschonken (ook toekomstige) bedragen.

Daar leek verandering in te komen, door gebruik te maken van een nieuwe bepaling in de Successiewet.

Artikel 1 lid 9 van de Successiewet bepaalt namelijk dat een schenking die onder opschortende voorwaarde is aangegaan pas belast is in het jaar dat de opschortende voorwaarde wordt vervuld.

Tot nu toe was het onzeker hoe de belastingdienst omgaat met een akte van schenking op papier waarin voor meerdere jaren de schenking wordt vastgelegd, met het opnemen van een specifieke opschortende voorwaarde.

De kogel leek door de kerk. Een kantoor van belastingdienst heeft nu aangegeven onder welke voorwaarden een schenking onder opschortende voorwaarden niet in één keer, maar als jaarlijkse schenking wordt gezien. Daardoor zou toch jaarlijks van de vrijstelling schenkbelasting kunnen worden geprofiteerd, als dit van tevoren in één akte is vastgelegd.

Er zou dan bijvoorbeeld in een kalenderjaar worden vastgelegd dat de komende 5 jaren het vrij van schenkbelasting te schenken bedrag wordt geschonken op papier onder voorwaarde dat de schenker en het kind per de 1e januari van een kalenderjaar nog in leven zijn (waar mogelijk nog aangevuld met extra voorwaarden). 

Doel van het een en ander: één akte met meerdere toekomstige schenkingen, geen extra schenkbelasting en een besparing op de notariskosten.

Recent is echter door de belastingdienst het vorenstaande standpunt herroepen.

Het vastleggen van meerdere schenkingen in één akte wordt gezien als één schenking, zodat niet jaarlijks een beroep op de vrijstelling kan worden gedaan.

Over het herroepen van het standpunt van de belastingdienst zal nog niet het laatste woord zijn gesproken.

Daardoor is nu weer terughoudendheid gepast bij de advisering over de repeterende schenking.